Mūsu kvalitātes politika ir noteikta un tiek virzīta saskaņā ar sekojošiem vadības principiem:

Mums ir svarīgs mūsu klients

Izzināt un izprast klienta vēlmes un vajadzības un piegādāt katram klientam tieši tam nepieciešamo produktu un pakalpojumu, panākot labāko sniegumu kvalitātes, cenas un laika plānošanas jomā.

Mēs esam zinoši

Izmantojot dažādas apmācību programmas un metodes, nepārtraukti pilnveidot darbinieku prasmes un kompetences atbilstoši veicamajiem uzdevumiem. Paplašināt komandas iespējas, daloties ar pieredzi un zināšanām.

Mēs uzņemamies atbildību

Nodrošināt saistošās likumdošanas, standartu un normu, kā arī līgumisko saistību izpildi.

Noteikt un ievērot uzņēmuma iekšējos standartus un kārtību.

Novērst kvalitātes nepilnības un rast risinājumus izaicinošiem uzdevumiem.

Mēs tiecamies pēc nepārtrauktiem uzlabojumiem

Veikt sistemātisku procesu analīzi, uzraudzīt kvalitātes sniegumu un virzīt uzņēmumu uz pastāvīgu pilnveidošanos, procesu uzlabojumiem un inovācijām.

Balstoties uz šiem principiem, nodrošinot izcilu pakalpojumu un produktu kvalitāti, mēs sasniegsim mūsu mērķus, kas virzīti uz ilgtermiņa panākumiem, ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību un nepārtrauktu pilnveidošanos